.st0{fill:#FFFFFF;}

Případové studie

Ahoj všichni!

 09/07/2018

Autor:  Josef Čipera

Po roce a půl vývoje a testování se našemu týmu podařilo převést vizi Ziskového Podniku do konkrétní podoby. V současné době je již plně funkční beta verze, kterou testují naši partneři a kterou v nejbližších dnech uvolníme i všem ostatním.

Co je Ziskový Podnik?

Především je to sdílený, zabezpečený prostor, tvořený dvěma spolupracujícími částmi. Na pozadí je možné jednoduše budovat a neustále zdokonalovat vlastní systém řízení.

Základním stavebním kamenem je zde role, např. pro plánovače, nákupčího a další, která obsahuje vše nezbytné pro vykonávání práce.

Druhou část tvoří “pracovní web”, který lze na míru vytvořit každému uživateli. Zvláště pro menší firmy je pak výhodné, že jeden pracovník může mít i více rolí.

Komu je určen?

Ziskový podnik mohou využívat všechny firmy i podnikatelé bez ohledu na typ a velikost svého podnikání. Přestože každá firma je jiná, chceme ve spolupráci s uživateli postupně vytvářet konkrétní inovativní modely řízení pro jednotlivé obory, aby je mohlo využívat co nejvíce vedoucích, ale i řadových pracovníků.

Proč byl Ziskový Podnik vytvořen?

Prvotní myšlenkou bylo vytvořit unikátní podporu lidem pro jejich práci, kdy každý bude mít ihned k dispozici “vše”, co potřebuje, ať je kdekoliv.

Proč by tomu tak mělo být, objasňuje následující příklad. Pro jednoduchost přirovnejme podnikání ke hře a vyjděme z předpokladu, že každý chce vyhrávat. Pak ovšem náš tým musí:

  • znát hru, jakou hraje
  • respektovat pravidla
  • vědět, jaké je skóre

Majitelé a manažeři chtějí hrát hru “vydělávejme peníze”, avšak většina lidí ve firmě tuto hru nezná, a tak hrají jinou hru: “pojďme si pro výplatu”.

A právě zde je ohromný potenciál pro změnu. Intuitivně každý manažer ví, že by se stokrát vyplatilo takové zlepšení udělat a Ziskový podnik přináší řešení, jak na to.

Nyní můžete vybudovat ucelený systém pro tvorbu procesů, pravidel, školení, aplikací, podpůrných dokumentů i poradenství, které jinde nenajdete. Vystavte stopku roztříštěným, často i protichůdným nebo vyloženě chybným informacím o plánování výroby, měření výkonnosti, hodnocení přínosů, řešení problémů a dalším.

Co všechno už Ziskový Podnik umí?

Současná funkcionalita umožňuje vytvářet střediska, což mohou být závody u velkých firem, nebo jednotlivé útvary (oddělení) u firem malých. Pro každé středisko můžete specifikovat funkce, které zajišťuje a procesy s činnostmi. Pro začátek doporučujme začít s několika málo klíčovými procesy, jdoucími napříč více středisky.

Další skupiny tvoří pravidla, resp. firemní politiky a ukazatelé. Pro trénink pracovníků jsou k dispozici kurzy, které můžete využít na školení pracovníků.

Níže je ukázka procesního panelu, týkající se konkrétního uživatele. Obsahuje střediska, procesy a činnosti, za něž odpovídá, politiky, které by měl respektovat. Na další záložce má panel měření s ukazateli, které mu pomáhají zaměřit se na to, co je důležité.

 

 A co bude dál?

Každý nový produkt, který vytvoříme, bude mít více podob. Např. to bude vzdělávací kurz na nové Plánování a řízení výroby, v němž najdete kromě vlastních školících videí a popisů také cvičení, příp. další podpůrné materiály.

V aplikaci budete moci tvořit procesy, činnosti, pravidla a měřítka pro výrobu, a postupně ji pak rozšiřovat o další produkty (moduly) jako je byznys modelování, řízení produktivity atd.

Josef Čipera


Your Signature

  • {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

    Subscribe to our newsletter now!

    >