__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

S inovativními byznys modely 

ochráníte vaše podnikání!

Chybějící pracovníci nebo materiál, vysoké ceny vstupů i nepříznivá epidemická situace vyžadují reakci. Naše řešení jsou jednoduchá, efektivní a dostupná ihned.

CO DĚLÁME

Pomáháme firmám významně se zlepšovat

S našimi unikátními byznys modely dokážete radikálně zlepšit vaše podnikání. Naučíme vás nové filozofii řízení, založené na plynulém toku, tzv. flow. Díky tomu budete řídit vaši firmu mnohem jednodušeji a efektivněji.

Byznys model

Naučíme vás, jak inovovat váš byznys model, aby jej konkurence nedokázala jen tak snadno nenapodobit.

Průtokové řízení

Zavedením uceleného manažerského řízení dokážete soupeřit i s těmi nejlepšími hráči na trhu.

Vedení lidí

Naučíme vás, jak motivovat lidi a využít jejich ohromný potenciál k neustálému zlepšování.

Naše produkty a služby

TOC AKADEMIE

TOC akademii jsme zřídili jako skupinu na LinkedIn ze dvou důvodů:     1. Je ideální pro šíření naší vize ohledně průtokového řízení.

    2. Vyžívá ji mnoho manažerů.

Ostatní se mohou jednoduše přidat tak, že si vytvoří účet. Získají tím přístup ke zcela novému manažerskému řízení, mohou sdílet své znalosti a zkušenosti s ostatními a učit se navzájem z chyb. Odkaz na TOC akademii je zde.

RERALIZACE ProjektŮ

Pro konkrétní oblasti podnikového řízení realizujeme projekty, které přináší měřitelné přínosy. Např.: "Jak neustále zvyšovat produktivitu?", "Jak na plánování výroby?", nebo "Jak vytvořit byznys model?" a další. Více se dozvíte na stránce Projekty.

APLIKACE TOC manažer

Původní aplikaci, zaměřenou na plánování výroby firem s kusovou a malosériovou výrobou, jsme rozšířili o další funkcionalitu jako tvorba byznys modelů, průtokové odměňování, finanční simulace, nástěnky, procesy atd.  Více se dozvíte na stránce TOC manažer.

TOC klub (připravujeme)

TOC klub je určen pro vrcholové manažery firem. Naučíme vás používat Teorii omezení, což je ucelené manažerské řízení, které umožňuje neustálé cílené zlepšování, v každodenní praxi. Na modelových příkladech nebo formou manažerských her budete moci rozvíjet své manažerské znalosti a dovednosti.

PROČ TO DĚLÁME

Vzdáváme hold manažerskému guru

Dr. Eliyahu M. Goldratt dokázal přenést své vědecké poznatky do manažerské praxe tak, že tomu rozumí všichni, protože k tomu stačí zdravý rozum. A přitom přínosy, kterých je možné změnou přístupu k řízení dosáhnout, jsou se současným řízením neporovnatelné. Považujeme proto za svou povinnost šířit toto unikátní manažerské řízení tak, aby z něj dokázalo profitovat co nejvíce firem.

O čem je podnikání?

Naše pomoc firmám je plně v souladu s prohlášením dalšího velikána v oblasti manažerského řízení Petera Druckera: "Podnikání má jen dvě – a jen dvě – základní funkce, marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady."

REFERENCE

Co o nás říkají

vladimír fabian 

plánovač výroby

Konečně plánujeme naši kusovou výrobu.

Pomohl nám v tom nový byznys model a radikální změna našeho myšlení. Nic víc, nic míň.

Vojtěch miler

finanční ředitel

Roky jsem pracoval s nákladovým účetnictvím a myslel si, že je to tak v pořádku. Byznys model, založený na průtokovém účetnictví, 

mi odhalil zcela nové možnosti. 

Příspěvky

Nejnovější příspěvky

18 října, 2021

Jak vyplývá z názvu, jedná se o zcela

21 května, 2021

Každý, kdo zkusil udělat kvalitní firemní strategii dobře

2 září, 2020

Slogan v nadpisu tohoto příspěvku zná každý vedoucí

>