__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Inovativní plánování výroby.

To je Iting DBR!

Zjistěte, jak vytvořit splnitelný výrobní plán, zkrátit dodací lhůty, lépe využít kapacity ...

I pro kusovou a malosériovou výrobu!

S námi už splnitelný výrobní plán

vytvoříte!

Manažeři firem, především s kusovou a malosériovou výrobou, si neustále opakují otázku:

Jak je možné, že se doposud nenašel nikdo, kdo by dokázal vytvořit reálný výrobní plán?

A jak to, že ani informační systémy nám nedokáží pomoci?

Odpověď není těžké najít. Zatímco vnější podmínky se přechodem od sériové výroby k malosériové nebo kusové radikálně změnily, plánování výroby zůstalo stejné. 

To, co bylo dobré pro sériovou výrobu, se ukázalo jako zcela nepoužitelné pro výrobu kusovou. A co je ještě horší, původní princip vás odvádí od toho, co je opravdu důležité! Pracovníci tak místo toho, aby dělali svou práci, "krmí" počítače daty. 

Pokud ale firma nedokáže vytvořit výrobní plán, jak efektivně může výrobu řídit? Odpověď je jednoduchá: "hasí" problémy. 

Když přijde od zákazníka objednávka nebo poptávka, jak potvrdím termín dodání, když nevidím do kapacit? Jak zajistím, aby byl včas dodán materiál, když neznám termín uvolnění zakázky do výroby? 

Jak naplánuji předvýrobní etapy konstrukce a technologie v návaznosti na výrobu? Jaký je dopad do ekonomiky firmy, když neustále měním priority zakázek, nařizuji přesčasy a vzápětí mám zdroje nevytížené? Jak rychle dokáži reagovat na změny od zákazníků? A jak v tom všem dokáži zkracovat dodací lhůty, abych obstál v tvrdé konkurenci? Na všechny tyto otázky máme odpověď.

Plánování výroby Iting DBR

Vycházíme z předpokladu, že v každé firmě existuje největší omezení, které rozhoduje o tom, kolik toho firmou proteče, tzv. úzké hrdlo. Může jím být např. lis, vypalovací pec, soustruh, nebo i třeba nástrojař. Potom stačí řídit jen toto omezení a vše ostatní mu přizpůsobit. Výrobní řízení je pak velice jednoduché a přitom nesmírně efektivní. To se samozřejmě promítá do ekonomiky firmy, tj. do vyšší produktivity, tisku i návratnosti vložených peněz. Stejně tak se zlepší termínové plnění dodávek zákazníkům a zkrátí dodací lhůty, což pomůže získat nové zakázky.

Co všechno získáte?

Zaměříte se na to, co je opravdu nejdůležitější. Zajistíte plynulý tok výrobou, protože jen tak nejlépe využijete největší omezení, hrdlo systému, které rozhoduje o tom, kolik toho vyděláte.

Včas zajištěný materiál

Plán výroby vypočte podle tzv. bufferů termín zahájení práce na zakázce a tím nejzazší datum pro zajištění materiálu. Výroba už tak nebude čekat na materiál.

Lepší využití kapacit zdrojů

Plynulý tok zakázek výrobou rovnoměrně vytíží kapacity a odstraní jejich současné výkyvy.

Nižší rozpracovaná výroba

Zakázky nebudete uvolňovat do výroby ihned, ale podle plánu. Tím se jejich průchod výrobou zrychlí a rozpracovanost sníží.

Kratší dodací lhůty

Rychlejší průchod zakázek výrobou (o 30 % i více) vám umožní získat další zakázky a se stejnými lidmi tak vyrobit (vydělat) více.

Lepší termínové plnění dodávek

Místo detailního hlídání všech zakázek vás systém včas upozorní (princip semaforu) na ty ohrožené. Plnění termínů dodávek pak bude větší než 95 %.

Snížení vícenákladů

Díky novému způsobu plánování snížíte přesčasy a směny navíc, kapacitní kooperace, zbytečnou manipulaci s materiálem atd.

Co říkají naši zákazníci?

Přečtěte si, co říkají o plánování výroby Iting DBR někteří z našich zákazníků.

Daniela Brumlichová

asistentka výroby

Je skvělé mít partnera, na kterého je spolehnutí.

Plán výroby od ITINGu nám jako jediný systém umožnil reálně plánovat kapacity. To oceňujeme zvláště v dnešní době, kdy se počítá každá koruna. ITING je pro nás více partnerem, než dodavatelem. Víme, že pokud potřebujeme pomoc, dostane se nám jí.

Pavel Krnáč

ředitel

Nestačí jen změnu odsouhlasit, ale je potřeba se na ní aktivně podílet.

Řízení podle úzkých míst si poradí s každou výrobou, protože je jednoduché a přitom velice účinné. Pokud manažeři připustí, že výrobu je možné řídit jinak, než tomu bylo doposud, jenom vydělají. Vřele doporučuji.

Pavel Prokeš

procesní manažer

Po zavedení plánování podle DBR jsme začali výrobu skutečně řídit.

Naše výroba je hodně speciální a nedokázal nám pomoci ani systém pokročilého plánování APS. Až po úpravě ERP systému se nám zlepšilo zajištění zakázek materiálem a získali jsme přehled o využití kapacit, což ocenili i naši obchodníci.

Postup při zavádění

Pro zavedení plánování výroby neděláme žádné zdlouhavé analýzy, za něž obvykle dodavatelům platíte. Místo toho jen zjistíme váš současný stav a hned vám navrhneme řešení. Víme, že lepší je začít jednoduše a postupně systém vylepšovat, než vymýšlet dokonalý systém, který nakonec stejně všechny možnosti nepostihne a musí se přizpůsobit, nebo dokonce předělávat.


Pokud využijete i naši aplikaci, snadno nasimulujete vaši výrobu a konkrétně uvidíte, co vám nové výrobní plánování umožní. Případně si můžete aplikaci i zakoupit. Díky tomu pak můžete začít plánovat výrobu do 2 - 3 týdnů, podle toho, jak připravená budete mít data. Zavedení systému probíhá ve třech krocích:

1

1. krok: Zjištění stavu a návrh řešení

V prvém kroku zjistíme, jak dnes výrobu plánujete a s jakými daty. Následně vám navrhneme, jak to udělat po novu. Stačí nám k tomu pár konzultací buď online, nebo přímo u vás. Pokud nám dodáte data, vytvoříme výrobní plán, který si budete moci porovnat se skutečností. Návrh řešení pak společně odsouhlasíme.

2

2. krok: Zkušební provoz

Připravíme aplikaci pro nasazení ve vaší firmě. Nastavíme parametry, vyzkoušíme načítání dat, zaškolíme uživatele (plánovač, vedoucí výroby...) a vyjasníme si případné další požadavky na úpravy, doplňky apod.


3

3. krok: Rutinní provoz

Spuštění do rutinního provozu proběhne po odsouhlasení fungování programu. Poté vám poskytneme podporu po dobu jednoho roku, kterou si následně budete moci prodloužit.


Co Iting DBR umí?

Vlastně všechno, co potřebujete pro spuštění plánování a řízení výroby. Obecně tvoří výrobní systém tyto základní části:

  • Plánování a řízení výroby
  • Plánování materiálových požadavků
  • Plánování kapacit

V čem vám pomůže naše aplikace?

Jednoduchost, efektivita a cena jsou tři věci, na které jsme kladli důraz. Není potřeba spouštět řadu úloh a neustále mezi nimi překlikávat. Vystačíte jen s několika málo obrazovkami, abyste stanovili pořadí (priority) zakázek, termíny pro zajištění materiálu i vytížení kapacit. Za zlomek ceny tak naplánujete výrobu lépe než se současnými, drahými informačními systémy.

PŘEHLED ZAKÁZEK

Tato základní úloha ukazuje stav zakázek, červeně podbarvené jsou zakázky zpožděné nebo s chybějící kapacitou alespoň jednoho zdroje. 

Pokud setřídíte zakázky podle data zahájení práce, dostanete pořadí jejich provádění a nákupčí se dozví, kdy nejpozději je potřeba dodat materiál.


GANTTŮV DIAGRAM

Názorně zobrazuje pořadí zakázek včetně plnění termínu dodání v procentech. Světlé úsečky znázorňují ukončené zakázky.

Na první pohled je tak zřejmé, které zakázky jsou ve zpoždění (aktuální datum protíná červenou část) a naopak, které jsou ok (zelená barva).

VYTÍŽENÍ KAPACIT V %

Kapacitní plán ukazuje vytížení zdrojů (lidí, nebo strojů) v čase. Díky tomu je možné provádět v předstihu konkrétní opatření tam, kde kapacita nebude stačit. 

Změny může dělat plánovač v úloze přehled zakázek, a to změnou termínu dokončení, příp. zajištěním přesčasů, kooperací apod.

VYTÍŽENÍ KAPACIT PRO ZAKÁZKU

Kromě vytížení kapacit všemi zakázkami je možné podívat se, které zdroje ohrožují plnění konkrétní vybrané zakázky. 

Také zde může plánovač provádět úpravy změnou termínu dokončení, nebo zajištěním přesčasů, kooperací apod.

Dřívější účastníci školení výroby DBR

Cena projektu

Cena se odvíjí podle rozsahu projektu, především podle objemu poskytovaných služeb. Pro bližší informace kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

Nejčastější dotazy k aplikaci

Komu je aplikace určena?

Výrobním ředitelům, vedoucím výroby i přípravě výroby, plánovačům, mistrům, ale třeba i obchodníkům, nákupčím nebo kooperantům. 

Kolik uživatelů může aplikaci používat?

Počet uživatelů aplikace není omezen. Kdo a s jakými právy s ní může pracovat, je na správci aplikace. 

Uděláte nám úpravy i nad rámec aplikace?

Naše aplikace nenahrazuje podnikový informační systém. Pokud budou úpravy vylepšovat současné řešení, pak ano. Konkrétní požadavky budeme posuzovat individuálně.

Jakou dostaneme podporu?

Protože probíhá další vývoj aplikace, doporučujeme uzavřít tzv. údržbovou smlouvu za zlomek ceny aplikace vždy na každý rok. Své připomínky, dotazy apod. nám můžete posílat na podpora@iting.cz.

Plánujete k aplikaci živé semináře s uživateli?

Ano, pokud bude zájem účastníků a pokud to aktuální situace dovolí, upořádáme semináře, kde se budeme moci potkat osobně. 

>