__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"7a6de":{"name":"Main Accent","parent":-1},"7c414":{"name":"Accent Dark","parent":"7a6de"}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"7a6de":{"val":"var(--tcb-skin-color-0)"},"7c414":{"val":"rgb(12, 44, 55)","hsl_parent_dependency":{"h":195,"l":0.13,"s":0.65}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"7a6de":{"val":"rgb(55, 179, 233)","hsl":{"h":198,"s":0.8,"l":0.56,"a":1}},"7c414":{"val":"rgb(13, 49, 65)","hsl_parent_dependency":{"h":198,"s":0.66,"l":0.15,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Převratné TOC byznys modely 

pro vaše podnikání

Nyní můžete vrátit konkurenci na startovní čáru a stát se dominantním hráčem na trhu. Buďte to vy, kdo bude určovat pravidla hry!

CO DĚLÁME

Pomáháme firmám inovovat podnikání

S našimi unikátními byznys modely dokážete radikálně zlepšit vaše podnikání. Naučíme vás nové filozofii řízení, založené na plynulém toku, tzv. flow. Díky tomu budete řídit vaši firmu mnohem jednodušeji a efektivněji.

Byznys model

Naučíme vás, jak inovovat váš byznys model, aby jej konkurence nedokázala jen tak snadno nenapodobit.

Průtokové řízení

Zavedením uceleného manažerského řízení dokážete soupeřit i s těmi nejlepšími hráči na trhu.

Vedení lidí

Naučíme vás, jak motivovat lidi a využít jejich ohromný potenciál k neustálému zlepšování.

Naše produkty a služby

TOC AKADEMIE

V TOC akademii vás naučíme průtokově řídit vaši firmu. Ucelené manažerské řízení a neustálé zlepšování bude zaměřeno na plánování výroby, zvyšování produktivity, měření výkonnosti a odměňování, tvorbu byznys modelů a další témata. Přihlásit se můžete nahoře v hlavním menu.

RERALIZACE ProjektŮ

Pro konkrétní oblasti podnikového řízení realizujeme projekty, které přináší měřitelné přínosy. Např.: "Jak neustále zvyšovat produktivitu?", "Jak na plánování výroby?", nebo "Jak vytvořit byznys model?" a další. Více se dozvíte na stránce Projekty.

APLIKACE 

Plánování výroby DBR je aplikace pro výrobní firmy, určená především pro kusovou a malosériovou výrobu. Napsána je v jazyku VBA v Excelu, takže začít plánovat výrobu můžete s minimálními nároky na data prakticky ihned. Více o Aplikaci se dozvíte na stránce Aplikace.

TOC klub (připravujeme)

TOC klub je určen pro vrcholové manažery firem. Naučíme vás používat Teorii omezení, což je ucelené manažerské řízení, které umožňuje neustálé cílené zlepšování, v každodenní praxi. Na modelových příkladech nebo formou manažerských her budete moci rozvíjet své manažerské znalosti a dovednosti.

PROČ TO DĚLÁME

Vzdáváme hold manažerskému guru

Dr. Eliyahu M. Goldratt dokázal přenést své vědecké poznatky do manažerské praxe tak, že tomu rozumí všichni, protože k tomu stačí zdravý rozum. A přitom přínosy, kterých je možné změnou přístupu k řízení dosáhnout, jsou se současným řízením neporovnatelné. Považujeme proto za svou povinnost šířit toto unikátní manažerské řízení tak, aby z něj dokázalo profitovat co nejvíce firem.

Podnikání je o inovacích

Naše pomoc firmám je plně v souladu s prohlášením dalšího velikána v oblasti manažerského řízení Petera Druckera: "Podnikání má jen dvě – a jen dvě – základní funkce, marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady."

REFERENCE

Co o nás říkají

vladimír fabian 

plánovač výroby

Konečně plánujeme naši kusovou výrobu.

Pomohl nám v tom nový byznys model a radikální změna našeho myšlení. Nic víc, nic míň.

Vojtěch miler

finanční ředitel

Roky jsem pracoval s nákladovým účetnictvím a myslel si, že je to tak v pořádku. Byznys model, založený na průtokovém účetnictví, 

mi odhalil zcela nové možnosti. 

Příspěvky

Nejnovější příspěvky

21 května, 2021

Každý, kdo zkusil udělat kvalitní firemní strategii dobře

2 září, 2020

Slogan v nadpisu tohoto příspěvku zná každý vedoucí

1 srpna, 2020

Manažeři a majitelé výrobních firem, především pak s

>