Připravujeme model firemního řízení

Organizační struktura, procesy, pracovní místa, pravidla, měřítka, to vše tvoří jemnou firemní pavučinu. Je-li potrhaná, zákonitě to ovlivní fungování celé firmy. Zkuste si položit několik vzorových otázek, které se týkají vaší pavučiny, např.:Kolik vedoucích pracovníků máte a kolik byste jich měli mít?Jaké činnosti, či dokonce procesy, děláte zbytečně a naopak, které vám chybí?Která firemní pravidla vám […]

Plánování výroby, jak je neznáte

Manažeři a majitelé výrobních firem, především s kusovou nebo malosériovou výrobou, stále nedokáží vytvořit splnitelný výrobní plán. A ani nejlepší informační systémy jim s tím nedokáží pomoci.Kvůli tomu pak pracovníci provádí činnosti, které jsou zbytečné a které nepřináší žádnou hodnotu. Např. mění priority zakázek, přeseřizují stroje, zajišťují kapacitní kooperace, narychlo shánějí materiál, kvůli vysoké rozpracovanosti […]

>