Teorie omezení – to je extraliga manažerského řízení

Teorie omezeníTheory of Constraints (TOC) Vnější prostředí se neustále mění a firmy si tak mohou vybrat. Buď se budou zlepšovat, nebo za nějaký čas zmizí z trhu. Nutnost zlepšování je dobře vidět v automobilovém průmyslu. Nové auto dnes koupíte za stejnou cenu jako před deseti lety, ale jeho vlastnosti a výbava jsou na nesrovnatelně jiné úrovni. […]

Jak efektivní je váš management?

Manažerské řízení je pro mnoho firem stále velkou příležitostí, kde se zlepšovat. Bohužel tuto příležitost nechává většina z nich ležet ladem, protože kvůli neustálému „hašení“ problémů nezbývá čas na nic jiného.To se samozřejmě promítá do efektivního fungování celé firmy. Pole výzkumu tvoří jenom ztrátové časy zaměstnanců 20 – 30 % z pracovní doby. Neefektivní management […]

Praktické zkušenosti z projektu na zvyšování produktivity práce

Při realizaci projektů, týkajících se plánování výroby, zavádění systému odměňování a měření výkonnosti, tvorby byznys modelů, ale např. i z pořádaných školení jsem měl zpětnou vazbu ohledně nízké produktivity.  O produktivitu práce jsem se zajímal delší dobu, protože jsem na vlastních projektech viděl, že potenciál v tomto firmy mají.  z Hodnocení produktivity práce nevyznívá pro Českou republiku […]

>