Ostatní

now browsing by category

 

Dotace na vzdělávání a stáže

peníze euro

I v roce 2013 můžete využít finanční podporu na vzdělávání Vašich zaměstnanců ale  také na východu budoucích zaměstnanců formou stáží. V každém kraji můžete zažádat na vzdělávání Vašich zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst„ (příslušný kraj, např. v Olomouckém kraji).

Tento typ vzdělávacích projektů je určen především na další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávaní, na odbornou jazykovou výuku související s pracovní činností a další profesní vzdělání. Žadatelé jsou právnické a fyzické osoby a každý kraj podporuje jiné oblasti podnikání tvz CZ NACE. Žádosti se podávají přímo na krajská pracoviště úřadu práce, kde jsou přímo i administrovány.

V rámci těchto typů projektů žadatel může získat dotaci na úhradu samotného školení (proplácení nákladů na vzdělávání) a úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich školení. Tyto projekty lze realizovat až do 28.2.2014.

Podnikatelé, kteří se zapojí do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí„, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají. Možností (nikoli povinností) je tyto stážisty následně zaměstnat.

Zapojení se do projektu může navíc napomoci zdokonalit interní vzdělávací mechanismy dané společnosti. Náklady na stáž budou hrazeny z fondů Evropské unie, a to při splnění všech podmínek stáže.

Pro více informací volejte Ing. Rubáčová tel.:+420 775 314 355