Webové stránky, které prodávají

web pracuje2

Webové stránky má dnes téměř každá firma, nebo podnikatel, protože bez vlastního webu, jako byste ani nebyli. Navíc existuje řada nástrojů, kterými je můžete rychle a levně vytvořit.

Položte si ale otázku, k čemu své webové stránky vlastně máte? Abyste sdělili světu, že existujete, co nabízíte nebo jaké máte vybavení, a jaký je na vás kontakt? A odpovězte si, jak jsou vaše stránky úspěšné, kolik nových zákazníků jste s jejich pomocí získali.

Přitom odborných návodů, jak udělat zaručeně dobré webové stránky, najdete na internetu stovky. Dozvíte se, jaký mají mít vzhled, co udělat pro jejich přední umístění ve vyhledávačích, jak využít internetovou reklamu atd. Jak je tedy možné, že neprodávají? Nebo ne tolik, kolik byste chtěli?

Důvodů by se našlo více, ale hlavně jsou vaše stránky o vás, spíše než o zákazníkovi, o jeho potřebách a problémech. Podívejte se na ně jeho očima. Co vidíte? Jednoho z mnoha dodavatelů, který nabízí totéž, co ostatní. Pak se ani není čemu divit, že si vybere toho (nej)levnějšího.

Velmi dobrých výsledků můžete dosáhnout změnou současného prodejního procesu, který má pět kroků:

 1. Stanovte, kdo jsou vaši zákazníci, nejlépe tak, že vyberete tzv. typického zákazníka.
 2. Zjistěte, jak vaši zákazníci přemýšlí ještě předtím, než koupí.
 3. Naformulujte zprávu, která osloví zákazníky, kterým můžete nejlépe pomoci.
 4. Vytvořte npvý prodejní proces.
 5. Neustále se zlepšujte s pomocí přesvědčivého marketingu.

vědět, věřit, koupit, pečovat

Jaké by tedy měly být webové stránky, aby opravdu prodávaly?

Naproti tomu nejúspěšnější internetoví podnikatelé zdůrazňují především obsah a teprve potom vzhled stránek. Správně volená slova, reference, bonusy a další výhody často spojené s časovým omezením planosti nabídky, to vše představuje důmyslnou cílenou strategii s jediným cílem – prodat.

Přitom pro dobře fungující web vám stačí mít pouhé tři stránky:

  • Úvodní stránka – jejím účelem je zákazníky přilákat. Přehledně vyjádříte, čím se zabýváte a zájemcům dáte něco, co jim pomůže. Za to vám od nich získáte kontakt, stačí jméno a mail. 
  • Druhá stránka – bude obsahovat další zajímavosti, tipy, triky, návody, opět cokoliv, co zákazníkům nějak pomůže.
  • Prodejní stránka – bude obsahovat vaše výrobky nebo služby, aby bylo jasné, co od vás mohou zákazníci získat.

Váš web může mít samozřejmě více než tři stránky, ale tyto by měly tvořit jeho kostru, protože mimo jiné vás přinutí odpovědět si na otázky: Kdo jsou moji zákazníci? Jaké výrobky nebo služby jim nabízíme? S čím jim můžeme pomoci? atd.

Závěr: Nejdůležitější ze všeho je znát své podnikání, vědět, kdo jsou vaši zákazníci a jaké mají potřeby. Internetové podnikání se tak hodí stejně dobře pro internetové podnikání jako pro firmy, které vyrábí nebo prodávají své výrobky a služby.

Jak plánovat výrobu

Výroba Toyota

Plánování a řízení výroby je „noční můrou“ mnoha firem. Přestože manažeři vyzkoušeli všechno možné, vytvořit skutečně reálný, splnitelný plán výroby se jim nedaří, ani s pomocí celopodnikových informačních systémů (ERP).

Že se nehraje o malé peníze, je zřejmé z následujícího přehledu: vícenáklady za přesčasy a směny navíc, kapacitní kooperace kvůli chybějícím kapacitám, nevytíženost zdrojů, výplata 60% mzdy kvůli chybějící práci. Dále skryté náklady kvůli pozdnímu dodání materiálu, velké rozpracovanosti, „bezpečným“ zásobám. A co je nejhorší, problémy s termínovým plněním a dlouhá průběžná doba, kvůli nimž firma může přijít o zakázky.

Dost velký přepych na to, aby manažerům, zvláště v dnešní době, chyběl čas udělat změnu. Protože řešení existuje!

Před téměř 100 lety se rozběhla výroba, kterou dnes charakterizujeme jako velkosériovou. Výrobní linky chrlily tisíce výrobků a jedinou snahou bylo maximálně je vytížit. Časy se ale změnily, dnes firmy vyrábí malé série nebo dokonce jen kusy. Přesto se manažeři stále snaží maximálně své stroje a lidi vytížit. Problém je v tom, že nabídka převyšuje poptávku, tudíž se nedaří získávat zakázky plynule stejně tak jako se nedaří s ohledem na potřeby rovnoměrně vytěžovat kapacity.

Řešení je pak už jednoduché: stačí změnit „zavedené“ principy a to, čemu manažeři dnes slepě věří. Podívejte se na svou firmu z nadhledu a zajistěte plynulý tok zakázek výrobou. Více se můžete dozvědět zde.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

Dotace na vzdělávání a stáže

peníze euro

I v roce 2013 můžete využít finanční podporu na vzdělávání Vašich zaměstnanců ale  také na východu budoucích zaměstnanců formou stáží. V každém kraji můžete zažádat na vzdělávání Vašich zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst„ (příslušný kraj, např. v Olomouckém kraji).

Tento typ vzdělávacích projektů je určen především na další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávaní, na odbornou jazykovou výuku související s pracovní činností a další profesní vzdělání. Žadatelé jsou právnické a fyzické osoby a každý kraj podporuje jiné oblasti podnikání tvz CZ NACE. Žádosti se podávají přímo na krajská pracoviště úřadu práce, kde jsou přímo i administrovány.

V rámci těchto typů projektů žadatel může získat dotaci na úhradu samotného školení (proplácení nákladů na vzdělávání) a úhradu mzdových nákladů zaměstnanců po dobu jejich školení. Tyto projekty lze realizovat až do 28.2.2014.

Podnikatelé, kteří se zapojí do projektu „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí„, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají. Možností (nikoli povinností) je tyto stážisty následně zaměstnat.

Zapojení se do projektu může navíc napomoci zdokonalit interní vzdělávací mechanismy dané společnosti. Náklady na stáž budou hrazeny z fondů Evropské unie, a to při splnění všech podmínek stáže.

Pro více informací volejte Ing. Rubáčová tel.:+420 775 314 355