Jak nejlépe ochránit firmu do budoucna?

Na otázku, co by chtěli majitelé nebo ředitelé, nejen malých, středních, ale i velkých firem, dál dělat se svým podnikáním, slýchám často stejnou, nebo hodně podobnou odpověď: „Chci, aby mi firma takto fungovala dál“. „Chceme přežít“. „Chceme být na trhu a dávat lidem práci dalších 10, 15, nebo i více let. Spojuje je to, že chtějí […]

Připravujeme kurz Základy Teorie omezení

Title goes hereMajitelé a manažeři firem řeší stále dokola stejné problémy, a proto jsme se rozhodli vytvořit kurz, který jim ukáže cestu, na niž by se měli vydat, pokud chtějí uspět.Kurz „Základy Teorie omezení“ nevyžaduje žádné předchozí znalosti o TOC. Mohou se ho zúčastnit manažeři, kteří se s TOC ještě vůbec nesetkali, nebo zatím neví, […]

Teorie omezení – to je extraliga manažerského řízení

Teorie omezeníTheory of Constraints (TOC) Vnější prostředí se neustále mění a firmy si tak mohou vybrat. Buď se budou zlepšovat, nebo za nějaký čas zmizí z trhu. Nutnost zlepšování je dobře vidět v automobilovém průmyslu. Nové auto dnes koupíte za stejnou cenu jako před deseti lety, ale jeho vlastnosti a výbava jsou na nesrovnatelně jiné úrovni. […]

Jak efektivní je váš management?

Manažerské řízení je pro mnoho firem stále velkou příležitostí, kde se zlepšovat. Bohužel tuto příležitost nechává většina z nich ležet ladem, protože kvůli neustálému „hašení“ problémů nezbývá čas na nic jiného.To se samozřejmě promítá do efektivního fungování celé firmy. Pole výzkumu tvoří jenom ztrátové časy zaměstnanců 20 – 30 % z pracovní doby. Neefektivní management […]

Co má společného obchodní model s divadlem?

Obchodní (byznys) model je o tom, jak firma vydělává peníze. Obvykle bývá součástí podnikatelského plánu, a tak sotva existuje důležitější věc, kterou by se měl nejvyšší management zabývat. A je to právě správný obchodní model, který rozhoduje o úspěchu, nebo neúspěchu firmy. Model je vždycky určitým zjednodušením skutečnosti, což ale neznamená, že by měl být primitivní. Vytvořit […]

Jak velké máte ztrátové časy a jak je odstranit?

Ztrátové časy nejsou ničím novým, co by neznali zaměstnavatelé nebo jejich zaměstnanci. V době, kdy se všichni musí zlepšovat, ale jejich význam značně stoupá.Že ztrátové časy nejsou zrovna malé, potvrzuje i výzkum, podle něhož každý den každý pracovník ztratí 28 % ze své pracovní doby.Podle mých zkušeností to v autoprůmyslu je kolem 20 %, v kusové výrobě […]

Připravujeme model firemního řízení

Organizační struktura, procesy, pracovní místa, pravidla, měřítka, to vše tvoří jemnou firemní pavučinu. Je-li potrhaná, zákonitě to ovlivní fungování celé firmy. Zkuste si položit několik vzorových otázek, které se týkají vaší pavučiny, např.:Kolik vedoucích pracovníků máte a kolik byste jich měli mít?Jaké činnosti, či dokonce procesy, děláte zbytečně a naopak, které vám chybí?Která firemní pravidla vám […]

Tři nemoci, kterými trpí každá firma

Přirovnejme podnikání k závodu. Pozvánku na něj dostávají obvykle jen ti, co se kvalifikovali. A stejně tak v podnikání mohou uspět pouze ti, kteří se neustále zlepšují.  Zlepšovat je možné prakticky cokoliv, od fungování systému, efektivitu procesů, až po vedení lidí. Manažeři si význam zlepšování buď vůbec nepřipouští, nebo neví jak na to, příp. to nedělají […]

Plánování výroby, jak je neznáte

Manažeři a majitelé výrobních firem, především s kusovou nebo malosériovou výrobou, stále nedokáží vytvořit splnitelný výrobní plán. A ani nejlepší informační systémy jim s tím nedokáží pomoci.Kvůli tomu pak pracovníci provádí činnosti, které jsou zbytečné a které nepřináší žádnou hodnotu. Např. mění priority zakázek, přeseřizují stroje, zajišťují kapacitní kooperace, narychlo shánějí materiál, kvůli vysoké rozpracovanosti […]

Praktické zkušenosti z projektu na zvyšování produktivity práce

Při realizaci projektů, týkajících se plánování výroby, zavádění systému odměňování a měření výkonnosti, tvorby byznys modelů, ale např. i z pořádaných školení jsem měl zpětnou vazbu ohledně nízké produktivity.  O produktivitu práce jsem se zajímal delší dobu, protože jsem na vlastních projektech viděl, že potenciál v tomto firmy mají.  z Hodnocení produktivity práce nevyznívá pro Českou republiku […]

>