Úspěch v podnikání není žádným tajemstvím. Stačí vybudovat fungující systém!


Webové stránky, které prodávají

web pracuje2

Webové stránky má dnes téměř každá firma, nebo podnikatel, protože bez vlastního webu, jako byste ani nebyli. Navíc existuje řada nástrojů, kterými je můžete rychle a levně vytvořit. Položte si ale otázku, k čemu své webové stránky vlastně máte? Abyste sdělili světu, že existujete, co nabízíte nebo jaké máte vybavení, a jaký je na vás kontakt? A odpovězte si, jak jsouRead the Rest…


Jak plánovat výrobu

Výroba Toyota

Plánování a řízení výroby je „noční můrou“ mnoha firem. Přestože manažeři vyzkoušeli všechno možné, vytvořit skutečně reálný, splnitelný plán výroby se jim nedaří, ani s pomocí celopodnikových informačních systémů (ERP). Že se nehraje o malé peníze, je zřejmé z následujícího přehledu: vícenáklady za přesčasy a směny navíc, kapacitní kooperace kvůli chybějícím kapacitám, nevytíženost zdrojů, výplata 60% mzdy kvůli chybějící práci.Read the Rest…


Dotace na vzdělávání a stáže

peníze euro

I v roce 2013 můžete využít finanční podporu na vzdělávání Vašich zaměstnanců ale  také na východu budoucích zaměstnanců formou stáží. V každém kraji můžete zažádat na vzdělávání Vašich zaměstnanců v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst„ (příslušný kraj, např. v Olomouckém kraji). Tento typ vzdělávacích projektů je určen především na další profesní vzdělávání zaměstnanců s důrazem na odborné vzdělávaní, na odbornou jazykovou výuku související s pracovní činnostíRead the Rest…


Máte dobrý průmysl, kvalifikované dělníky, velmi dobré techniky, ale také velmi špatný systém řízení a motivace.